ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Συμβουλές Ασφαλείας για την ορθή χρήση των συσκευών οξυγονοθεραπείας

  • Μείνετε μακριά από ανοιχτές φλόγες – Τουλάχιστον 6 μέτρα π ενώ χρησιμοποιείτε έναν συμπυκνωτή οξυγόνου (τσιγάρα, κεριά, σόμπες αερίου).

  • Φυλάσσετε τα δοχεία οξυγόνου τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τις ανοικτές φλόγες.

  • Μείνετε μακριά από πηγές υψηλής θερμότητας, όπως οι φούρνοι μη αερίου και οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες.

  • Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ξυράφι ενώ χρησιμοποιείτε οξυγονοθεραπεία (είναι γνωστό ότι αποβάλλουν τους σπινθήρες).

  • Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο ή προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ενώ χρησιμοποιείτε οξυγόνο.

  • Κρατήστε πάντα τους κυλίνδρους οξυγόνου ασφαλείς. Εάν πέσουν πάνω, και η βαλβίδα χαλαρώσει μπορεί να γίνει ένας επικίνδυνος πύραυλος.

  • Τοποθετήστε ένα σήμα μη καπνίσματος στο σπίτι σας ή ένα σε κάθε δωμάτιο.

  • Ειδοποιήστε τους παροχείς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την τοπική υπηρεσία πυρόσβεσης ότι χρησιμοποιείτε οξυγόνο στο σπίτι σας. Μπορούν να σας βάλουν σε «λίστα προτεραιότητας» σε περίπτωση που χάσετε την παροχή ηλεκτρισμού

  • Έχετε ένα γρήγορο σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σπίτι, ώστε να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αμέσως και να αποφύγετε τον πανικό και τη σύγχυση.

  • Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό της οξυγονοθεραπείας σε μια περιοχή του σπιτιού μακριά από πηγές θερμότητας.