24/7 Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

Νεφελοποιητές – ΕΟΠΥΥ

Μάθε για τους νεφελοποιητές.

 Τι είναι ο νεφελοποιητής;

Ο νεφελοποιητής μετατρέπει το φάρμακο υγρής μορφής σε νεφέλωμα έτσι ώστε να μπορέσει να εισχωρήσει στους πνεύμονες πολύ πιο εύκολα.

Είναι μία συσκευή η οποία προκαλεί εκ νέφωση του φαρμάκου σε πολύ μικρά σταγονίδια.

Πότε χρησιμοποιούμε έναν νεφελοποιητή;

Όταν αντιμετωπίζουμε αναπνευστικά προβλήματα , οι κυψελίδες δύναται να δια σταλούν (πρήξιμο)  και να υπάρξει δυσκολία στην αναπνοή

Μέσα στον θάλαμο τοποθετείται το φάρμακο (υγρής μορφής), το οποίο όταν εκ νεφωθεί αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ικανά να ταξιδέψουν έως τα πολύ λεπτά τριχοειδή αγγεία των πνευμόνων.

Ο νεφελοποιητής χρησιμοποιεί έναν μικρό συμπιεστή για να στείλει τον αέρα στο θάλαμο και έπειτα με το επιστόμιο ή την μάσκα λαμβάνεται από τον ασθενή μαζί με το φάρμακο. Το φάρμακο που αντλείται μέσω του καναλιού φαρμάκου αναμινγύεται με το συμπιεσμένο αέρα που δημιουργείται από τον συμπιεστή. Ο αναμιγμένος με το φάρμακο συμπιεσμένος αέρας μετατρέπεται σε μικρά σωματίδια και ψεκάζεται μέσω του επιστομίου στον χρήστη.

Τι είδη νεφελοποιητών υπάρχουν;

Φορητοί νεφελοποιητές που χρησιμοποιούν ρεύμα ή μπαταρίες

Νεφελοποιητές υπερήχων. Πρόκειται για πολύ μικρούς νεφελοποιητές που χρησιμοποιούν υπερήχους αντί του κλασσικού πιστονιού.  Είναι   φορητοί και λειτουργούν με μπαταρία. Αποτελούν ιδανική επιλογή για χρήση εκτός σπιτιού για χρήση εντός και εκτός σπιτιού.

Ένας άλλος κύριος διαχωρισμός των νεφελοποιητών είναι βάση της ηλικιακής ομάδας που ανήκει ο χρήστης του νεφελοποιητή. Υπάρχουν νεφελοποιητές για βρέφη, για παιδιά και για ενήλικες. Οι νεφελοποιητές για παιδιά/βρέφη είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τις μικρές ηλικίες

 Νεφελοποιητές τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ;

Αυτό που ίσχυε για τους νεφελοποιητές ήταν ότι ο ασφαλισμένος πλήρωνε συμμετοχή 40€ και το υπόλοιπο ποσό καλυπτόταν από τον ΕΟΠΥΥ 

Ο νέος ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας)  που ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2018 προβλέπει ότι οι αναπνευστικές συσκευές (Νεφελοποιητές ,CPAP, BIPAP,Αναπνευστήρες κ.α.) θα χορηγούνται με ενοίκιο, όπως οι συμπυκνωτές οξυγόνου.

Ωστόσο ακόμη δεν έχουν οριστεί από τον ΕΟΠΥΥ οι τιμές αποζημίωσης.

Νεφελοποιητές για παιδιά-βρέφη

Οι νεφελοποιητές για παιδιά είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τις μικρές ηλικίες.

Πώς επιλέγω νεφελοποιητή;

Ποιος νεφελοποιητής είναι ο κατάλληλος εξαρτάται από την ηλικία του χρήστη και κάποιες προσωπικές απαιτήσεις.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε για τη σωστή επιλογή νεφελοποιητή είναι το βάρος του, ο χρόνος νεφελοποίησης και η μέγιστη ροή της συσκευής.

Οδηγίες χρήσεις για νεφελοποιητές

Ο νεφελοποιητής προορίζεται για την εισπνοή φαρμάκου για αναπνευστικές διαταραχές.

Προοριζόμενος χρήστης

Οι πιστοποιημένοι ειδικοί του ιατρικού κλάδου, όπως οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι θεραπευτές ή το ιατρικό προσωπικό ή οι ασθενείς υπό την καθοδήγηση των ειδικευμένων γιατρών.

Προοριζόμενοι ασθενείς

Ορισμένοι τύποι νεφελοποιητών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ασθενείς που είναι αναίσθητοι ή δεν αναπνέουν αυτόνομα.

Περιβάλλον

Ο νεφελοποιητής προορίζεται για χρήση σε ιατρικές εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία κα σε χώρο ενός σπιτιού.

Γενικές οδηγίες για ασφαλή χρήση του νεφελοποιητή σας

•Για τον τύπο, τη δόση και την αγωγή του φαρμάκου ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού ή του ειδικευμένου στο αναπνευστικό θεραπευτή σας.

•Αν νιώσετε οτιδήποτε ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια της χρήσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

•Μη χρησιμοποιείτε μόνο νερό στο νεφελοποιητή, για εισπνοή.

•Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το κιτ του νεφελοποιητή, το επιστόμιο και την υποδοχή για τη μύτη ή τις μάσκες πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά μετά την αγορά, αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί μακρό χρονικό διάστημα ή αν χρησιμοποιούν την ίδια συσκευή περισσότερα από ένα άτομα.

•Φροντίζετε να πλένετε τα εξαρτήματα μετά τη χρήση και να βεβαιώνεστε ότι έχουν απολυμανθεί και στεγνώσει καλά και να τα φυλάτε σε καθαρό μέρος.

•Να φυλάσσεται μακριά από βρέφη και παιδιά που δεν επιβλέπονται. Η συσκευή είναι πιθανό να περιέχει μικρά κομμάτια που μπορούν να καταποθούν.

•Φυλάτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε καθαρό μέρος.

•Μη φυλάτε τον σωλήνα αέρα όσο έχει ακόμα μέσα υγρασία ή φάρμακο.

•Ξεπλένετε πάντα τα εξαρτήματα του νεφελοποιητή με καθαρό ζεστό νερό της βρύσης πριν τα απολυμάνετε. Μην αφήνετε ποτέ διάλυμα καθαρισμού στη δεξαμενή του φαρμάκου ή στο επιστόμιο.

•Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε επιβλαβείς αναθυμιάσεις ή πτητικές ουσίες.

•Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε εύφλεκτα αέρια.

•Μην καλύπτετε το συμπιεστή με κουβέρτα ή πετσέτα κλπ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

•Πρέπει να βεβαιώνεστε πριν τη χρήση ότι το κιτ του νεφελοποιητή είναι καθαρό.

•Απορρίπτετε πάντα τυχόν υπόλοιπο φαρμάκου μετά τη χρήση και χρησιμοποιείτε φρέσκο φάρμακο κάθε φορά.

•Να μη χρησιμοποιείται σε κυκλώματα αναισθησίας ή αερισμό

Πώς χρησιμοποιώ έναν νεφελοποιητή;

Πατήστε το διακόπτη του ρεύματος στη θέση on

Ο συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία και αρχίζει η νεφελοποίηση. Σημείωση: Παρατηρήστε αν παράγεται αεροζόλ. Για να σταματήσετε τη νεφελοποίηση Πατήστε το διακόπτη του ρεύματος στη θέση off

Εισπνεύστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

Χρήση του επιστομίου

Εισαγάγετε το επιστόμιο στο στόμα σας και εισπνεύστε το φάρμακο αναπνέοντας κανονικά. Εκπνεύστε κανονικά μέσω του επιστόμιου.

Χρήση της υποδοχής για τη μύτη

Εισπνεύστε το φάρμακο μέσα από την υποδοχή για τη μύτη, όπως φαίνεται στην εικόνα, και εκπνεύστε από το στόμα.

Χρήση της μάσκας ενηλίκων (PVC)

Πιάστε τη μάσκα έτσι ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα σας και εισπνεύστε το φάρμακο. Εκπνεύστε μέσα από τη μάσκα.

Χρήση της παιδικής μάσκας (PVC)

Πιάστε τη μάσκα έτσι ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα σας και εισπνεύστε το φάρμακο. Εκπνεύστε μέσα από τη μάσκα.

Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία

Σβήστε το διακόπτη του ρεύματος.

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει συμπύκνωση ή υγρασία στον σωλήνα του αέρα και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Επισήμανση: Στο σωλήνα του αέρα μπορεί να υπάρξει συμπύκνωση. Μη φυλάξετε το σωλήνα του αέρα όσο περιέχει συμπύκνωση ή υγρασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόλυνση από βακτήρια.

oxygen help

Το site χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του και για την καλύτερη απόδοση του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.