24/7 Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

Οξυγονοθεραπεία – Ενοικίαση οξυγόνου τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ

Η ενοικίαση οξυγόνου για το σπίτι είναι δωρεάν.

Υπάρχουν εταιρείες παροχής οξυγονοθεραπείας/ενοικίασης οξυγόνου που καλύπτουν όλη την Ελλάδα.

Είναι σημαντικό ο προμηθευτής οξυγόνου στον οποίο εμπιστεύεστε την υγεία σας, να φέρει όλες τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις.

Εξίσου σημαντικό είναι να μπορεί να καλύψει πλήρως και με ασφάλεια την οξυγονοθεραπεία σας τόσο στο σπίτι όσο και σε όλες σας τις μετακινήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ενοικίαση Οξυγόνου (φορητού)

Η θεραπεία με οξυγόνο είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο που τη χρειάζεται αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ασθενής θα πρέπει να μένει κλεισμένος στο σπίτι.

Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει την ενοικίαση φορητού οξυγόνου

Η ενοικίαση οξυγόνου (φορητού) είναι μία καλή επιλογή αν δεν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά είτε επειδή δεν διαθέτετε τα χρήματα είτε δεν έχετε αποφασίσει  ακόμα ποιο μοντέλο καλύπτει βέλτιστα τις προσωπικές σας απαιτήσεις.

Με έναν φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου θα έχετε την δυνατότητα να βγείτε έξω για μία βόλτα, να πάτε για ψώνια, να ταξιδέψετε στους αγαπημένους σας προορισμούς και γενικά να κάνετε αυτά που αγαπάτε. Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και σε επείγουσες καταστάσεις όπως ξαφνικές διακοπές ηλεκτροδότησης, ανάγκης επείγουσας μεταφοράς στο νοσοκομείο κ.α.

Διαβάστε περισσότερα για τους φορητούς τρόπους παροχής οξυγόνου καθώς και τι πρέπει να προσέξετε πριν την ενοικίαση/αγορά φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής κτλ.

Ενημερωθείτε για το τι καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις αναπνευστικές συσκευές και την ενοικίαση οξυγόνου.

(Το άρθρο είναι υπό επεξεργασία)

Αναπνευστικές συσκευές και Συσκευές Οξυγονοθεραπείας

Στους δικαιούχους, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει:

Αναπνευστικές συσκευές, θετικής πίεσης ή συσκευών όγκου/πίεσης για την υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας (C Pap, Bipap)

Στα παραπάνω ποσά καταβάλλεται συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%. Ειδικότερα για τις αναπνευστικές συσκευές όγκου/πίεσης και σερβοαναπνευστήρα καταβάλλεται συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 5%. Αντικατάσταση αυτών δικαιολογείται μετά την παρέλευση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησής τους και με την προϋπόθεση της ολικής βλάβης λόγω φθοράς χρήσης.

Ενοικίαση συσκευών οξυγόνου (συμπυκνωτές οξυγόνου)

Η ενοικίαση σταθερού συμπυκνωτή οξυγόνου είναι δωρεάν.

Η ενοικίαση φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και οι τιμές  διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο και τον χρόνο ενοικίασης της συσκευής. Διαβάστε πώς επιλέγω φορητό συμπυκνωτή.

Οι πάροχοι, προκειμένου να αποζημιωθούν, συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ. Οι τιμές αποζημίωσης για την πώληση συσκευών/ενοικίαση  οξυγόνου  ορίζονται (έπειτα από διαβούλευση με τους παρόχους) με απόφαση Δ.Σ. και δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. 

Ο ασθενής δεν καταβάλλει συμμετοχή στην αποζημίωση χρήσης του μηχανήματος.

ΘΕΜΑ: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
ΣΧΕΤ. : Η αρ. 328/39/18-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την ανωτέρω σχετική Απόφασή του καθόρισε τις ενδείξεις, τις προϋποθέσεις, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης δαπάνης ενοικίασης οξυγόνου/συμπυκνωτή.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ως δικαιούχοι χορήγησης χρόνιας οξυγονοθεραπείας θεωρούνται οι ασφαλισμένοι ασθενείς :

Α) που έχουν τιμές αερίων αίματος (PaO2) <55 mm Hg ή κορεσμό αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο (SaO2) <88% σε ηρεμία.

Β) που έχουν τιμές αερίων αίματος (PaO2) = 56-59 mm Hg ή κορεσμό αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο SaO2<89% με σημεία ιστικής υποξίας (πνευμονική καρδία, πολυερυθραιμία, περιφερικά οιδήματα, νοητική σύγχυση) και

Γ) που παρουσιάζουν κορεσμό (SaO2<88%) στην άσκηση ή στον ύπνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr

 

Αθήνα, 28/06/2012

Αρ. Πρωτ.: OIK30090
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
Προς τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. : 1. Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 2. Υποκαταστήματα & Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια) 3. Περιφερειακές Δ/νσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) 4. Διοίκηση ΙΚΑ 5. ΟΑΕΕ – Δ/νση Οργάνωσης και εκπαίδευσης 6. ΟΓΑ – Δ/νση Παροχών 7. ΤΥΔΚΥ 8. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 9. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Δ/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719 FAX: 210 6871789 E-mail:
ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-6ΘΔ

Η οξυγονοθεραπεία σε ήπια και μέτρια υποξαιμία μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση.

Για την αναγνώριση προμήθειας οξυγόνου (αέριο) ή ενοικίασης συμπυκνωτή απαιτείται: Ιατρική γνωμάτευση ιατρού πνευμονολόγου στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση και η ανάγκη οξυγονοθεραπείας, το χρονικό διάστημα θεραπείας, η μηνιαία απαιτούμενη ποσότητα στην περίπτωση χρήσης αερίου οξυγόνου και θα αναγράφονται επ΄ αυτής οι μετρήσεις αερίων αίματος ή το αποτέλεσμα της οξυμετρίας.

Η ιατρική γνωμάτευση για κάλυψη της οξυγονοθεραπείας στο σπίτι από τον ΕΟΠΥΥ δύναται να εκδοθεί :

α) από σχηματισμούς του Ε.Σ.Υ.

β) από Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πολυιατρεία, ιατρεία πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

γ) από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς

δ) από ιδιώτες πιστοποιημένους ιατρούς που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων και μόνο ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση εκδίδεται από πιστοποιημένο ιατρό αυτός θα αναγράφει στην θέση της σφραγίδας και υπογραφής του την ένδειξη «πιστοποιημένος ιατρός». Επισημαίνουμε ότι όταν ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε πιστοποιημένο ιδιώτη ιατρό, ο οποίος συνταγογραφεί την χορήγηση της παροχής αυτής, το κόστος της επίσκεψης βαρύνει τον ίδιο και δεν αποδίδεται από τον φορέα.

Η ανωτέρω βεβαίωση θα ισχύει το ανώτερο μέχρι ένα έτος. Κάθε μήνα ο ασφαλισμένος θα προσκομίζει ακριβές φωτοαντίγραφο της αναφερόμενης ιατρικής γνωμάτευσης στον ελεγκτή ιατρό που θα προβαίνει σε έγκρισή της, θέτοντας τη σφραγίδα και υπογραφή του καθώς και ημερομηνία. Επίσης θα προβαίνει σε έγγραφη μνεία επί του ατομικού βιβλιαρίου για το μήνα χρήσης που ενέκρινε αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η έγκριση για χρήση οξυγόνου προηγούμενου μήνα να γίνει και εντός του επόμενου μήνα . Το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2012 θα εγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό το μήνα Ιούλιο τρέχοντος έτους .

Για την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ του οξυγόνου στο σπίτι  απαιτείται :

1.Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών

2.Ακριβές φωτοαντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται, εγκεκριμένη από ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού.

3. Απόδειξη λιανικής πώλησης ή δελτίο αποστολής – τιμολόγιο εξοφλημένο για αγορά αερίου οξυγόνου ή ενοικίαση συμπυκνωτή.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου ότι έκανε χρήση οξυγόνου (ο ίδιος ή το προστατευόμενο μέλος αυτού) για το μήνα ή τους μήνες που αναφέρονται στην απόδειξη. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου. Κατά την πρώτη υποβολή απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση, που τα δικαιολογητικά προσκομισθούν από τρίτο πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του ασφαλισμένου από αρμόδια αρχή. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά δαπάνης ενοικίασης συμπυκνωτή ή προμήθειας οξυγόνου δύναται να κατατίθενται και από τους
προμηθευτές (εξουσιοδοτημένους δικαιούχους) και η σχετική δαπάνη να καταβάλλεται απευθείας σε αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων :

1) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου με το γνήσιο της υπογραφής του.
2) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ότι έκανε χρήση οξυγόνου (ο ίδιος ή το προστατευόμενο μέλος αυτού) το μήνα ή τους μήνες που αναφέρεται στην απόδειξη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή.
3) Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο προς τούτο δικαιούχο για προμήθεια οξυγόνου ή ενοικίασης συμπυκνωτή, θα πρέπει αυτός εντός δύο μηνών από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Οργανισμού να πιστοποιηθεί και να υποβάλλει εν συνεχεία, ότι άλλο θα αναφέρεται στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πληρεξουσίου δικαιούχου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο πληρεξούσιο ή στην εξουσιοδότηση. Κατά την πρώτη υποβολή απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του πληρεξουσίου δικαιούχου.

Σε περίπτωση διαφορετικής διαδικασίας απόδοσης δαπάνης, από τους εντασσόμενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορείς από αυτή της κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αποδίδουν τις εν λόγω δαπάνες (στους ασφαλισμένους ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ) με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους.

Οι αναπνευστικές φυσικοθεραπείες αποζημιώνονται όταν παραγγέλλονται από ιατρό παιδίατρο, πνευμονολόγο ή θωρακοχειρουργό.

Για δωρεάν  οξυγονοθεραπεία στο σπίτι επικοινωνήστε με ….

Το οξυγόνο στο σπίτι είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή.

Οι αναπνευστικές συσκευές αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

Οι αναπνευστικές συσκευές, χορηγούνται βάσει δεδομένων αναπνευστικής ανεπάρκειας του ασθενή που βασίζονται στην μέτρηση αερίων αίματος, στις ειδικές μετρήσεις αναπνευστικής λειτουργίας και στον έλεγχο της ικανότητας (επάρκειας) των αναπνευστικών μυών, με ιατρική γνωμάτευση Πνευμονολόγου ή ιατρού ΜΕΘ και επισύναψη των σχετικών εργαστηριακών/παρακλινικών εξετάσεων.

Η ιατρική γνωμάτευση χρήσης του ανωτέρω μηχανήματος που εκδίδεται από ιατρό ειδικότητας Πνευμονολογίας ή ειδικοτήτων ΜΕΘ, Δημόσιου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού νοσοκομείου ή επιστημονικό υπεύθυνο ιδιωτικής κλινικής, εγκρίνεται από ελεγκτή ιατρό του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου έχει εκδοθεί ή από ελεγκτή ιατρό Κ.Υ. ΕΣΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της και εκτελείται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της.

Ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει και τα αναλώσιμα των συσκευών υποστήριξης αναπνευστικής λειτουργίας καθώς και τα αναγκαία υλικά που χρειάζεται ο ασθενής για την σύνδεσή του με τον αναπνευστήρα, όπως περιγράφονται ανωτέρω, στο παρόν άρθρο.

Ειδικά για τις συσκευές που χορηγούνται στο σύνδρομο ύπνου άπνοιας, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει την ειδική μάσκα CPAP/BiPAP, με τον κεφαλοδέτη και τα λοιπά υλικά του κυκλώματος σύνδεσης με τον ασθενή.

Συσκευές Οξυγονοθεραπείας

Οι Συσκευές Οξυγονοθεραπείας, αποζημιώνονται από τον οργανισμό σε συμβεβλημένους παρόχους σύμφωνα στην τιμή που έχει συμφωνηθεί με αυτούς και έχει ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποζημιώσει και τον δικαιούχο, στην τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το Δ.Σ., εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμβεβλημένων παρόχων.

Η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση συσκευής Οξυγονοθεραπείας συμπληρώνεται και υπογράφεται από ιατρό Πνευμονολόγο ή ιατρό ΜΕΘ και εγκρίνεται από ελεγκτή ιατρό του νοσοκομείου ή της κλινικής όπου εκδόθηκε η γνωμάτευση ή από ελεγκτή ιατρό Κ.Υ. ΕΣΥ εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της, και εκτελείται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της.

Στην Ηλεκτρονική έκδοσης της γνωμάτευσης, συμπληρώνονται, εκτός του κωδικού νόσου (ICD10), τα πεδία με τις τιμές αερίων αίματος και οξυμετρίας, που δείχνουν τον βαθμό και τον τύπο της αναπνευστικής ανεπάρκειας που αποτελεί κριτήριο για σύσταση Οξυγονοθεραπείας.

Ενδοστοματικές συσκευές για υπνική άπνοια

Ο Οργανισμός με τον ανωτέρω και για άλλα υλικά, περιγραφέντα τρόπο, αποζημιώνει Ενδοστοματικές συσκευές που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου Ύπνου-Άπνοιας, κατά την
διάρκεια του ύπνου και εφόσον δεν χρησιμοποιείται ειδική αναπνευστική συσκευή.

Η αποζημίωση πραγματοποιείται στους παρόχους, εφόσον το υλικό έχει ενταχθεί στα αποζημιούμενα και ο Πάροχος έχει συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποζημιώσει τον δικαιούχο, με βάση την ιατρική γνωμάτευση και το παραστατικό αγοράς που θα υποβάλλει στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Στο παραστατικό αγοράς που υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναγράφεται η τιμή μονάδος του υλικού και η ποσότητα που χορηγήθηκε στον ασθενή

oxygen help

Το site χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του και για την καλύτερη απόδοση του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.