Οδηγία ΕΟΠΥΥ προς προμηθευτές οξυγόνου

Μαρούσι, 19/12/ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 7/12/2017 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ, και κατόπιν των υπ΄αρ.1574/434/14-12-2017 και 1573/434/14-12-2017 αποφάσεων του Δ.Σ. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι/διακινητές ιατρικού οξυγόνου (αέριο και υγρό) θα πρέπει να καταγράψουν το χορηγούμενο είδος στο μητρώο ΕΟΠΥΥ –ΕΚΑΠΤΥ, παρότι δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, όπου στο πεδίο του κωδικού ΕΑΝ θα δηλώσουν κωδικοποίηση που θα τους δοθεί από τον Οργανισμό.

Για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσης θα απαιτείται ο συγκεκριμένος κωδικός ο οποίος θα είναι διαφορετικός για το αέριο και διαφορετικός για το υγρό οξυγόνο. Όσοι εκ των παροχών του ΕΟΠΥΥ είναι οι ίδιοι και παραγωγοί του ιατρικού αερίου θα πρέπει να επισυνάψουν στα δικαιολογητικά τους την άδεια παραγωγής του ΕΟΦ και όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι/διακινητές θα πρέπει να διαθέτουν και να επισυνάψουν είτε την άδεια διακίνησης από τον ΕΟΦ είτε το αποδεικτικό κατάθεσης της σχετικής αίτησης που υπέβαλαν στον ΕΟΦ.

Β) Ειδικά για τους συμπυκνωτές οξυγόνου ο εκάστοτε προμηθευτής/εισαγωγέας/διακινητής, θα δηλώνει στο πεδίο δήλωσης των τριών τιμών του μητρώου, την τιμή ενοικίασης και μόνο, όπως αυτή ορίζεται στον Ε.Κ.Π.Υ., δηλαδή τα 90 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που το προϊόν είναι εγχωρίως παραγόμενο ή εγχωρίως κυκλοφορούν ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 712-2017 Ανακοίνωση του Οργανισμού.

Γ) Για την περίπτωση των υλικών: i) οινόπνευμα, ii) Betadine και iii) οξυζενέ θα δοθεί ένας ενιαίος μοναδικός κωδικός για κάθε υλικό ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων αυτών. Τα προϊόντα αυτά αποζημιώνονται απ’ τον ΕΟΠΠΥ με ανώτατη τιμή την αντίστοιχη ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης από τα φαρμακεία, όπως κάθε φορά ισχύει βάση υπουργικής απόφασης.

Δ) Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15, και τα οποία είναι καταχωρημένα και εγκεκριμένα στο Μητρώο αλλά και επιπροσθέτως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, θα υπάρχει η δυνατότητα να αποζημιώνονται κανονικά, ανεξάρτητα απο το αν έχουν δηλωθεί ή όχι οι τρείς τιμές, μέχρι και την 31/12/2017. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας αποζημιώνονται μόνο όσα προϊόντα βρίσκονται σε ΦΕΚ ή έχουν εγκριθεί με απόφαση Δ.Σ. και εκκρεμεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ.