24/7 Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

Search
Close this search box.

Οξυγόνο στο αίμα – Κορεσμός οξυγόνου

Φυσιολογικές τιμές οξυγόνου

Επαρκές οξυγόνο στο αίμα σας, σημαίνει ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι 95 έως 100 τοις εκατό κορεσμένα με οξυγόνο.

Τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα μπορεί να υπολογιστούν με ένα οξύμετρο ή με μία εξέταση αερίων αίματος.

Γενικά μπορούμε να αναφέρουμε για τον κορεσμό του Oστο αίμα (SPO2)  ότι οι φυσιολογικές τιμές οξυγόνου είναι πάνω από 95%.

Ο κορεσμός οξυγόνου SPO2 είναι το κλάσμα της κορεσμένης σε οξυγόνο αιμοσφαιρίνης σε σχέση με τη συνολική αιμοσφαιρίνη (ακόρεστη + κορεσμένη) στο αίμα.

Αν το SPO(κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα) είναι κάτω από το 92%, το αίμα έχει χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και η επικοινωνία με τον γιατρό είναι απαραίτητη.

Σε ασθενείς που βρίσκονται υπό οξυγονοθεραπεία το επιθυμητό SPOσυνήθως είναι κάτω του 95%.

Πάντα να ακολουθείτε τις συμβουλές του ιατρού σας σχετικά με την ποσότητα και τη διάρκεια συμπληρωματικού οξυγόνου που λαμβάνετε έτσι ώστε να διατηρείτε φυσιολογικές τιμές οξυγόνου στο αίμα σας ανάλογα με την περίπτωση σας.

Το SpO2 (κορεσμός οξυγόνου) είναι το πέμπτο σημαντικό ζωτικό σημείο που παρακολουθείται μαζί τον παλμικό ρυθμό, τη θερμοκρασία του σώματος, την πίεση και το ρυθμό αναπνοής.

Πώς το σώμα διατηρεί κανονικά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα SpO2;

Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθούν τα φυσιολογικά επίπεδα κορεσμού οξυγόνου αίματος, προκειμένου να αποφευχθεί η υποξία. Ευτυχώς, το σώμα συνήθως το κάνει αυτό καθαυτό.

Ο πιο σημαντικός τρόπος με τον οποίο το σώμα διατηρεί υγιή επίπεδα SpO2 είναι μέσω της αναπνοής. Οι πνεύμονες παίρνουν το οξυγόνο που έχει εισπνευστεί και το συνδέει με την αιμοσφαιρίνη που στη συνέχεια ταξιδεύει σε όλο το σώμα με το ωφέλιμο φορτίο του οξυγόνου.

Οι ανάγκες για οξυγόνο του σώματος αυξάνονται σε περιόδους υψηλού φυσιολογικού στρες (π.χ. ανύψωση βαρών ή τρεξίματος) και σε υψηλότερα υψόμετρα. Το σώμα είναι συνήθως σε θέση να προσαρμοστεί σε αυτές τις αυξήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υπερβολικά ακραίες

Πώς μετράται το οξυγόνο στο αίμα;

Το οξυγόνο στο αίμα μπορεί να μετρηθεί με ένα παλμικό οξύμετρο ή με μία εξέταση αερίων αίματος.

Παλμικό Οξύμετρο

Το παλμικό οξύμετρο μετρά έμμεσα τον κορεσμό του
οξυγόνου στο αίμα (που είναι πιο εύκολο από την απευθείας μέτρηση μέσα από ένα δείγμα αρτηριακού αίματος).

Η χρήση των οξυμέτρων είναι απαραίτητη σήμερα. Προτείνουμε να προμηθεύεστε οξύμετρα από καταστήματα που ειδικεύονται στο είδος.Τα παλμικά οξύμετρα συντελούν καθοριστικά στην διάσωση χιλιάδων ανθρώπων ετησίως.

Διαθέτει 2 μικρές διόδους εκπομπής φωτός (light emitting diodes) που εκπέμπουν πολλές εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο. Η ποσότητα φωτός που απορροφάται σε κάθε μήκος κύματος μετριέται με ειδικούς ανιχνευτές και η μέτρηση εμφανίζεται στην οθόνη ως εκατοστιαίο ποσοστό οξυγόνωσης της ολικής αιμοσφαιρίνης.

Οι 2 δίοδοι εκπομπής φωτός είναι η μία ερυθρού μήκους κύματος (red 660nm) και η άλλη υπέρυθρου μήκους κύματος (infrared 940nm). H απορρόφηση σε αυτά τα μήκη κύματος διαφέρει σημαντικά μεταξύ της οξυαιμοσφαιρίνης (απορρόφηση infrared light) και της αναχθείσας αιμοσφαιρίνης (απορρόφηση red light) και είναι δυνατόν από την αναλογία απορρόφησης ερυθρού/ υπέρυθρου φωτός, να υπολογιστεί η αναλογία οξυ/ αναχθείσας αιμοσφαιρίνης. Το σήμα που παράγεται συμπίπτει χρονικά με τον καρδιακό παλμό, επειδή οι αρτηρίες συστέλλονται και διαστέλλονται σε κάθε παλμό.

Με ένα παλμικό οξύμετρο μπορείτε να ελέγχετε τακτικά και ανώδυνα αν είναι φυσιολογικές οι τιμές οξυγόνου στο αίμα σας.

Εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος

Εκτός από τη χρήση παλμικού οξυμέτρου, που χρησιμοποιεί το φως για την εκτίμηση των επιπέδων του οξυγόνου στο αίμα, τα επίπεδα του οξυγόνου μπορούν επίσης να ελεγχθούν με τη βοήθεια ενός τεστ αερίων αρτηριακού αίματος.

Στην εξέταση αυτή το αίμα προέρχεται από μια αρτηρία και εξετάζεται όχι μόνο για τα επίπεδα του οξυγόνου, αλλά επίσης και για το διοξείδιο του άνθρακα και για άλλα αέρια.

Η εξέταση αυτή θεωρείται ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να ελεγχθούν τα επίπεδά του οξυγόνου στο αίμα. Είναι πολύ ακριβής, αλλά λίγο επίπονη.

Η ανάλυση αερίων του αίματος απαιτεί περισσότερο χρόνο, γνώση και εξοπλισμό για αυτό το λόγο τα οξύμετρα θεωρούνται ιδανική επιλογή για το σπίτι ή για έκτακτες καταστάσεις.

Για να λάβετε ακριβείς  μετρήσεις του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα με ένα οξύμετρο αποφύγετε τα  βρώμικα δάχτυλα, τα έντονα φώτα, το μανό κτλ.

Προμηθευτείτε οξύμετρα από εξειδικευμένα καταστήματα ώστε να εξασφαλίζετε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Τι προκαλεί η έλλειψη οξυγόνου στο αίμα;

O μέσος ανθρώπινος οργανισμός αντέχει χωρίς τροφή μέχρι και 4 εβδομάδες, χωρίς νερό 10 μέρες, αλλά 2 με 5 λεπτά χωρίς οξυγόνο μόνο!

Το οξυγόνο στο αίμα μεταφέρεται  με μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια την αιμοσφαιρίνη.

Ο συνδυασμός αιμοσφαιρίνη-οξυγόνο ευθύνεται για τη μεταφορά της πλειοψηφίας του οξυγόνου που εισέρχεται στο σώμα (πάνω από 98%).

Όταν το οξυγόνο στο αίμα είναι χαμηλό, το σώμα δεν μπορεί να επιτελέσει με επάρκεια τις μεταβολικές του αντιδράσεις.

Αν το επίπεδο είναι κάτω από 90%, θεωρείται χαμηλό με αποτέλεσμα την υποξία

Το χαμηλό οξυγόνο στο αίμα ή η χαμηλή προσφορά οξυγόνου στα κύτταρα, καλείται ιατρικώς υποξία.

Κάποια από τα συμπτώματα του χαμηλού οξυγόνου στο αίμα περιλαμβάνουν:

Πότε είναι αναγκαία ιατρικά η χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου στο αίμα;

Όταν τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα είναι χαμηλά τότε απαιτείται η χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου ή αλλιώς οξυγονοθεραπεία.  

Στο oxygonospiti.gr μπορείτε να βρείτε όλους τους προμηθευτές οξυγονοθεραπείας ανά περιοχή σε όλη την Ελλάδα.

Είναι σημαντικό ο προμηθευτής οξυγόνου στον οποίο εμπιστεύεστε την υγεία σας, να φέρει όλες τις απαραίτητες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις.

Εξίσου σημαντικό είναι να μπορεί να καλύψει πλήρως και με ασφάλεια την οξυγονοθεραπεία σας και σε όλες σας τις μετακινήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας.

Υπάρχουν προμηθευτές οξυγονοθεραπείας συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι έχουν και διεθνή παρουσία.

Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και απαιτούν οξυγονοθεραπεία είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

• Αναπνευστικές παθήσεις οξείες και χρόνιες (XAΠ, αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, καρκίνος του πνεύμονα)
• Καρδιολογικά νοσήματα (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιογενές σοκ, καρδιακή ανεπάρκεια)
• Νευρολογικές παθήσεις (αναισθησία, τραύμα κεφαλής)
• Καταπληξία (σοκ) οποιαδήποτε αιτιολογίας
• Μετεγχειρητικές επιπλοκές
• Υπερκαταβολισμός (εγκαύματα, πολυτραυματισμοί, βαριές
λοιμώξεις)
• Πνιγμός, δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, νόσος των δυτών
• Επιτάχυνση απορρόφησης πνευμοθώρακα και υποδόριου εμφυσήματος

Να θυμάστε η δύσπνοια δεν είναι ποτέ φυσιολογική.

Πάντα να συμβουλεύεστε τον ιατρό σας για θέματα που σχετίζονται για την υγεία σας. Τα άρθρα λειτουργούν ενημερωτικά και ως αφορμή για συζήτηση.

Επιλέξτε για ιατρό  έναν επιστήμονα που εμπιστεύεστε. Εκφράστε του τις ανησυχίες σας για εσάς ή για την υγεία των αγαπημένων σας προσώπων.

oxygonospiti.gr

oxygen help

Το site χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του και για την καλύτερη απόδοση του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.