24/7 Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

Συσκευές Οξυγόνου

Ποίες συσκευές οξυγόνου είναι κατάλληλες για οξυγονοθεραπεία;

Οι συσκευές που είναι κατάλληλες για οξυγονοθεραπεία χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

  1. Κύλινδρος συμπιεσμένου οξυγόνου.

  2. Υγρό οξυγόνο.

  3. Συμπυκνωτές οξυγόνου.

Η οξυγονοθεραπεία παρέχεται με ιατρική συνταγή.

Αν χρειάζεστε συσκευή οξυγόνου επικοινωνήστε με κάποιον πιστοποιημένο προμηθευτή και αποκτήστε δωρεάν και εντός της ημέρας πρόσβαση στην οξυγονοθεραπεία σας.

  1. Κύλινδρος συμπιεσμένου οξυγόνου.
    Σε αυτό το τύπο συσκευών το οξυγόνο υπάρχει αποθηκευμένο σε συμπιεσμένη μορφή μέσα σε κυλινδρικά δοχεία από χάλυβα ή αλουμίνιο. Το αποθηκευμένο αυτό οξυγόνο παρέχεται στον ασθενή. Στην αγορά, υπάρχουν μοντέλα των 2L, 3L, 4L, 6L, 8L, 10L, 15L, 40L κτλ. Η αποθήκευση υπολογίζεται σε 130 ATM/L (πρότυπη ατμοσφαιρική πίεση). Δηλαδή όπου 2L ισοδυναμούν με 260L οξυγόνο, 3L = 390L ,… 40L = 5200 L οξυγόνο. Τα πλεονεκτήματα της συσκευής αυτής είναι η ευκολία απόκτησης από κάποιον προμηθευτή και η χαμηλή τιμή. Τα μειονεκτήματα είναι το βάρος και η μικρή αποθήκευση οξυγόνου κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται να γεμίζει επανειλημμένα. Χρησιμοποιείται πολύ στα νοσοκομεία.
  2. Υγρό οξυγόνο.
    Στις συσκευές αυτές το οξυγόνο είναι πάλι αποθηκευμένο αλλά σε υγρή μορφή αυτή τη φορά. Το υγρό οξυγόνο αποθηκεύεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (περίπου -166,7 ℃) και γίνεται αέριο όταν απελευθερώνεται από το δοχείο. Όπως και το συμπιεσμένο αέριο, το υγρό οξυγόνο πρέπει να αγοράζεται και να αποθηκεύεται σε κυλινδρικά δοχεία και ίσως χρειάζεται και μια συσκευή συντήρησης. Συνήθως, ο φορητός κύλινδρος υγρού οξυγόνου ζυγίζει περίπου 4kg. Τα πλεονεκτήματα της συσκευής είναι η χαμηλή πίεση, η υψηλή αποθήκευση οξυγόνου, το εύκολο συμπλήρωμα και ότι είναι κατάλληλο για μακροπρόθεσμη αποκατάσταση. Τα μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος και η πιθανή διαρροή. 0.45kg υγρού οξυγόνου ισούται με 344L αέριο οξυγόνο, δηλαδή ένα υγρό οξυγόνο μπορεί να αποθηκεύσει 13760 ~ 34400L αέριο οξυγόνο.
  3. Συμπυκνωτές οξυγόνου

Πώς δουλεύει μία συσκευή οξυγόνου (συμπυκνωτές);

Οι συμπυκνωτές οξυγόνου λειτουργούν με ηλεκτρισμό. Σε αυτού του τύπου τις συσκευές το συμπυκνωμένο οξυγόνο δεν υπάρχει αποθηκευμένο σε κάποιο δοχείο αλλά παράγεται επι τόπου από την ίδια τη συσκευή.Ένας αεροσυμπιεστής συμπυκνώνει τον αέρα του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια ο αέρας αυτός φιλτράρεται και παρέχεται στον χρήστη.

Το φιλτράρισμα του συμπυκνωμένου αέρα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

α) Μέσω μοριακών κοσκίνων, βασίζεται στο PSA (Pressure Swing Adsorption), 

β) Μέσω συγκεντρωτή μεμβράνης, βασίζεται στο διαφορετικό ποσοστό ρυθμού διαφόρων αερίων. Οι συμπυκνωτές οξυγόνου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε σταθερούς(για το σπίτι) και φορητούς(για δραστηριότητες εντός οικίας.

Τα πλεονεκτήματα των συσκευών αυτών είναι ότι δεν χρειάζoνται να γεμίζουν με οξυγόνο. Το κόστος χρήσης τους είναι μόνο αυτό της κατανάλωσης ρεύματος. Έχουν έτσι μακροχρόνιο οικονομικό όφελος και είναι πιο βολικές για καθημερινή χρήση στο σπίτι.

Τα μειονεκτήματα των σταθερών συμπυκνωτών οξυγόνου είναι ο θόρυβος λειτουργίας και ότι ο συμπυκνωτής δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί. Αντίθετα οι φορητοί συμπυκνωτές οξυγόνου είναι σχεδόν αθόρυβοι με μικρό βάρος, έχουν όμως μικρότερη απόδοση παροχής οξυγόνου.

Ποία συσκευή οξυγόνου να επιλέξω;

Είναι μία εύκολη επιλογή αν λάβουμε υπόψιν μας κάποιους παράγοντες. Η σωστή επιλογή συσκευής οξυγόνου θα βελτιώσει πολύ την καθημερινότητα σας.

Ο κυριότερος παράγοντας είναι η συνταγή του ιατρού μας. Ακολουθεί ο θόρυβος που παράγει η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, το κόστος και η συχνότητα που χρειάζεται επαναγέμισμα, ο όγκος που καταλαμβάνει και η δυνατότητα φορητότητας της.

Ποία είναι τα κριτήρια επιλογής φορητής συσκευής οξυγόνου;

Η συνταγή του ιατρού μας.

Πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τι συνταγογραφεί ο γιατρός μας. Ο πνευμονολόγος, έχει ορίσει πόση ποσότητα οξυγόνου χρειαζόμαστε ,για πόση ώρα και πώς πρέπει το οξυγόνο να παρέχεται. Οι συνταγές δίνονται συνήθως και σε έντυπη μορφή.

Εάν χρειαζόμαστε φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου που θα λειτουργεί με CPAP ή Bi-PAP συσκευή τότε η σειρά φορητών συμπυκνωτών με συνεχή ροή οξυγόνου θα είναι η πλέον κατάλληλη για τις ανάγκες μας.

Μερικοί φορητοί συμπυκνωτές οξυγόνου παρέχουν οξυγόνο μόνο με παλμική ροή. Μια συνταγή για παροχή οξυγόνου με συνεχή ροή είναι διαφορετική από αυτή για παλμική ροή.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συνταγή σας μπορούν να απαντηθούν γρήγορα και απλά από τον ιατρό σας.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι μόνο ποια φορητή συσκευή είναι κατάλληλη σήμερα, αλλά και ποια μονάδα θα είναι κατάλληλη και στο μέλλον.

Εάν η αναπνευστική μας κατάσταση επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου απαιτώντας πιθανότατα περισσότερο συμπληρωματικό οξυγόνο, καλύτερα να αγοράσουμε ένα φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου που μπορεί να ικανοποιήσει και αυτές τις μελλοντικές μας απαιτήσεις. Η συζήτηση με τον ιατρό μας θα βοηθήσει.

Οι προσωπικές μας απαιτήσεις.

Πιθανότατα υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές φορητού συμπυκνωτή οξυγόνου που καλύπτουν τις ανάγκες της οξυγονοθεραπείας μας. Είναι χρήσιμο να σκεφτούμε το πώς σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το φορητό συμπυκνωτή οξυγόνου που θα προμηθευτούμε.

Ποία η διαφορά παλμικής και συνεχόμενης ροής οξυγόνου;

Η διαδικασία συμπύκνωσης του οξυγόνου είναι συνεχής ανεξαρτήτως αν ο φορητός συμπυκνωτής παράγει παλμική ή συνεχόμενη ροή.

Οι συσκευές οξυγόνου παλμικής ροής εκμεταλλεύονται τον χρόνο συμπύκνωσης κατά την διάρκεια της εκπνοής του χρήστη. Παρέχουν το οξυγόνο στον ασθενή μόνο όταν αυτός εισπνεύσει (ανά διαστήματα/ παλμικά).

Το σύστημα αποθηκεύει τον συμπυκνωμένο αέρα που παράγει η συσκευή (και δεν χρησιμοποιείται) κατά την διάρκεια της εκπνοής του χρήστη. Διαθέτουν ένα αποθηκευτικό σύστημα οξυγόνου εντός της συσκευής. 

Ένας αισθητήρας ανιχνεύει την εισπνοή. Όταν ο χρήστης εισπνεύσει, ο αισθητήρας ενεργοποιείται και αυτόματα παρέχεται το αποθηκευμένο οξυγόνο.

Οι συσκευές οξυγόνου συνεχόμενης ροής, παρέχουν συνεχόμενα οξυγόνο στον ασθενή.

Η αναλογία απόδοσης της παλμικής με τη συνεχόμενη ροή είναι 3 προς 1. Δηλαδή αν η μέγιστη απόδοση ενός συμπυκνωτή σε συνεχή ροή είναι 1ltpm με 90% καθαρότητα τότε σε λειτουργία παλμικής ροής αναλογεί σε 3ltpm, με 90% οξυγόνο.

Πλέον κάποιοι φορητοί συμπυκνωτές οξυγόνου μπορούν να παρέχουν οξυγόνο μέσω συνεχούς ροής, παλμικής ροής ή συνδυασμού και των δύο.

Οι μηχανές συνεχούς ροής παρέχουν στον ασθενή μια συνεχή παροχή οξυγόνου, που προτιμάται από μερικούς ασθενείς που έχουν πολύ κακή αναπνευστική ικανότητα και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου.

Οι φορητοί συμπυκνωτές οξυγόνου (POC) με παροχή παλμικής ροής είναι μικρότεροι σε σχέση με αυτούς της συνεχής ροής οξυγόνου, συχνά με μέγεθος ενός χαρτοφύλακα ή ψυγείου για πικνίκ και ζυγίζουν περίπου 2 κιλά. Δεν μπορούν να συνδεθούν με συσκευές οξυγόνου για τον ύπνο.

oxygen help

Το site χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του και για την καλύτερη απόδοση του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.