24/7 Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

Υγρό Οξυγόνο

Στις συσκευές αυτές το οξυγόνο είναι πάλι αποθηκευμένο αλλά σε υγρή μορφή αυτή τη φορά. Το υγρό οξυγόνο αποθηκεύεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία ( και γίνεται αέριο όταν απελευθερώνεται από το δοχείο.

Όπως και το συμπιεσμένο αέριο, το υγρό οξυγόνο πρέπει να αγοράζεται και να αποθηκεύεται σε κυλινδρικά δοχεία και ίσως χρειάζεται και μια συσκευή συντήρησης.

Συνήθως, ο φορητός κύλινδρος υγρού οξυγόνου ζυγίζει περίπου 4kg. Τα πλεονεκτήματα της συσκευής είναι η χαμηλή πίεση, η υψηλή αποθήκευση οξυγόνου, το εύκολο συμπλήρωμα και ότι είναι κατάλληλο για μακροπρόθεσμη αποκατάσταση. Τα μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος και η πιθανή διαρροή.

Η οξυγονοθεραπεία με χρήση υγρού οξυγόνου βασίζεται στην αποθήκευση οξυγόνου σε θερμοκρασία υπό τους -187°C (περίπου), όπου επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου του. Είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται και σήμερα , με πολύ καλή απόδοση από ιατρικής απόψεως. Παρουσιάζει όμως πρακτικά μειονεκτήματα λόγω αυξημένου βάρους , δυσκολότερης μετακίνησης και ανάγκης αναγόμωσης  και αντικατάστασης  όταν αδειάσουν. Χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες χρήσεις (πχ οι μικρού μεγέθους κύλινδροι σε έκτακτη διακοπή ρεύματος ή  σε περιπτώσεις βραχείας διάρκειας μετακίνησης του ασθενούς).

oxygen help

Το site χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του και για την καλύτερη απόδοση του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.