24/7 Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

Οξυγονοθεραπεία παρενέργειες

Παρόλο που το οξυγόνο υπάρχει γύρω μας στον αέρα, οι υψηλές συγκεντρώσεις του οξυγόνου μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Οι βλαβερές επιδράσεις του οξυγόνου εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες.

Οι σημαντικότερες παρενέργειες της οξυγονοθεραπείας είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, π.χ. σε χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπου υπάρχει σημαντική κατακράτηση CO2,η εσφαλμένη χρήση οξυγονοθεραπείας με υψηλά μίγματα έχει πιθανό επακόλουθο την καταστολή του αναπνευστικού κέντρου και σε ακραίες καταστάσεις την αναπνευστική οξέωση και το κώμα.

Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του πνευμονολόγου σας σχετικά με την οξυγονοθεραπεία σας.

Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις , αν χορηγείται σωστά η θεραπεία με οξυγόνο φαίνεται να είναι σχετικά ασφαλής

Αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με παρενέργειες της οξυγοθεραπείας είναι ελάχιστες. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που σχετίζονται με την οξυγονοθεραπεία έχουν να κάνουν με ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις .

Για αυτό τον λόγο πριν ξεκινήσει κάποιος οξυγονοθεραπεία θα πρέπει να συσκεφτεί με έναν πνευμονολόγο. Υπό ορισμένες καταστάσεις υγείας το οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βασικές αρχές οξυγονοθεραπείας

Ενημέρωση ασθενή και συγγενών για την οξυγονοθεραπεία και τις οδηγίες ασφαλείας για την ορθή χρήση του εξοπλισμού

Ιατρική συνταγή στην οποία ορίζεται η έναρξη, η ροή, η πυκνότητα και η μέθοδος της χορήγησης του οξυγόνου

Δεν επιτρέπεται η διακεκομμένη χορήγηση οξυγόνου σε ασθενή εκτός εάν υπάρχει ειδική εντολή ιατρού

Συχνή μέτρηση κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα

Είναι απαραίτητη η εφύγρανση

Το ίδιο το οξυγόνο δεν είναι επικίνδυνο, αλλά όταν έρθει σε επαφή με κάποιο μικρό σπινθήρα ή φλόγα, μπορεί να προκαλέσει γρήγορα τη φωτιά.

Πάντα να ακολουθείτε τις Συμβουλές Ασφαλείας για την ορθή χρήση των συσκευών οξυγονοθεραπείας

Μείνετε μακριά από ανοιχτές φλόγες – Τουλάχιστον 6 μέτρα π ενώ χρησιμοποιείτε έναν συμπυκνωτή οξυγόνου (τσιγάρα, κεριά, σόμπες αερίου).
Φυλάσσετε τα δοχεία οξυγόνου τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τις ανοικτές φλόγες.
Μείνετε μακριά από πηγές υψηλής θερμότητας, όπως οι φούρνοι μη αερίου και οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ξυράφι ενώ χρησιμοποιείτε οξυγονοθεραπεία (είναι γνωστό ότι αποβάλλουν τους σπινθήρες).
Μην χρησιμοποιείτε πετρέλαιο ή προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ενώ χρησιμοποιείτε οξυγόνο.
Κρατήστε πάντα τους κυλίνδρους οξυγόνου ασφαλείς. Εάν πέσουν πάνω, και η βαλβίδα χαλαρώσει μπορεί να γίνει ένας επικίνδυνος πύραυλος.
Τοποθετήστε ένα σήμα μη καπνίσματος στο σπίτι σας ή ένα σε κάθε δωμάτιο.
Ειδοποιήστε τους παροχείς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την τοπική υπηρεσία πυρόσβεσης ότι χρησιμοποιείτε οξυγόνο στο σπίτι σας. Μπορούν να σας βάλουν σε «λίστα προτεραιότητας» σε περίπτωση που χάσετε την παροχή ηλεκτρισμού
Έχετε ένα γρήγορο σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σπίτι, ώστε να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αμέσως και να αποφύγετε τον πανικό και τη σύγχυση.
Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό της οξυγονοθεραπείας σε μια περιοχή του σπιτιού μακριά από πηγές θερμότητας.

oxygen help

Το site χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του και για την καλύτερη απόδοση του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.