Συσκευές οξυγονοθεραπείας

Ποίες συσκευές είναι κατάλληλες για οξυγονοθεραπεία; Οι συσκευές που είναι κατάλληλες για οξυγονοθεραπεία χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Κύλινδρος συμπιεσμένου οξυγόνου. Υγρό οξυγόνο. Συμπυκνωτές οξυγόνου.   Κύλινδρος συμπιεσμένου οξυγόνου. Σε αυτό το τύπο συσκευών το οξυγόνο υπάρχει αποθηκευμένο σε συμπιεσμένη μορφή μέσα σε κυλινδρικά δοχεία από χάλυβα ή αλουμίνιο. Το αποθηκευμένο αυτό οξυγόνο παρέχεται στον […]