Σύμβαση προμηθευτών ορθοπεδικών αναπνευστικών συσκευών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ Αρ. Σύμβασης: Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε μια ημερομηνία, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αποστόλου Παύλου 12 […]