ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΑΠΤΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιανουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία 3 2. Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας 4 3. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος – Σήμανση CE 4 4. Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 4 5. Εμπιστευτικότητα 5 6. Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης 5 7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας […]